Kontakt

 

 MTL s.r.o.
 Tehelňa č. 1
 922 08 Rakovice

 SLOVAKIA

 

 GPS: 48°33´18.3"N 17°44´09.0"E

         48.555088, 17.735838

  

 Tel: +421/903 402 107  

     

E-mail: info@mtl-transport.sk

IČO: 36 753 513

IČ DPH: SK2022404032

Bankové spojenie: 

VÚB, a.s., č. účtu: 2692405656/0200

IBAN: SK06 0200 0000 0026 9240 5656

BIC: SUBASKBX

 

                           

Vyhľadávanie

Kontakt

MTL s.r.o. Tehelňa č. 1
Rakovice
922 08
+421/903 402 107