Colné služby

Ponúkame Vám kompletné colné vybavenie Vašej zásielky:

  • vystavenie medzinárodného nákladného listu CMR
  • vystavenie exportnej deklarácie ECKV
  • vystavenie karnetu TIR
  • elektronický opis karnetu NCTS
  • zastupovanie Vašej firmy v colnom konaní

Vyhľadávanie

Kontakt

MTL s.r.o. Tehelňa č. 1
Rakovice
922 08
+421/903 402 107