Skladovanie

Ponúkame možnosť skladovania tovaru v sklade a na voľnej ploche. Naša spoločnosť disponuje s manipulačnou technikou, ktorá umožňuje realizáciu nakládok a prekládok tovaru až do hmotnosti 8 ton.

Vyhľadávanie

Kontakt

MTL s.r.o. Tehelňa č. 1
Rakovice
922 08
+421/903 402 107